10 บริษัทต้นแบบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ความยั่งยืน

eggwhite ภายใต้บริษัท นิธินันท์ จำกัด ร่วมเป็น 10 บริษัทต้นแบบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ “Carbon Neutrality Leaders (CNLs)” หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ก้าวนำกระแส เป็นตัวอย่างและต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบรุ่นใหม่ในการประกอบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ระยะที่ 2 (BCG to Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes ให้สามารถวางแผนลดการปลดปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เรายินดีที่จะประกาศว่า EggWhiteDesign กำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน! ในฐานะแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบ เราเชื่อในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และนั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะผลิตคาร์บอนต่ำและเปิดรับอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ 🌱 การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน: พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา 🐝 ที่ EggWhiteDesign เราเชื่อมั่นว่าทุกธุรกิจมีบทบาทในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรายอมรับความท้าทายในการลดรอยเท้าคาร์บอน (carbon […]

Continue reading