10 บริษัทต้นแบบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ความยั่งยืน

eggwhite ภายใต้บริษัท นิธินันท์ จำกัด ร่วมเป็น 10 บริษัทต้นแบบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ “Carbon Neutrality Leaders (CNLs)” หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ก้าวนำกระแส เป็นตัวอย่างและต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบรุ่นใหม่ในการประกอบธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ระยะที่ 2 (BCG to Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes ให้สามารถวางแผนลดการปลดปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

เรายินดีที่จะประกาศว่า EggWhiteDesign กำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน! ในฐานะแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบ เราเชื่อในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และนั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะผลิตคาร์บอนต่ำและเปิดรับอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

🌱 การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน: พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา 🐝

ที่ EggWhiteDesign เราเชื่อมั่นว่าทุกธุรกิจมีบทบาทในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรายอมรับความท้าทายในการลดรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภารกิจของเราคือการสร้างสรรค์การออกแบบที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะลดผลกระทบต่อธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทั้งในอุตสาหกรรมของเราและที่อื่น ๆ ให้นำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ เราต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

🌍 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน: The BCG Heroes Initiative 🌟

EggWhiteDesign เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านความยั่งยืนของเรา ได้เปิดตัวโครงการ BCG Heroes โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและธุรกิจพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะได้รับการรับรองด้วยการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตน

📣 เข้าร่วมการเคลื่อนไหว: เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน! 🏆

คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติที่ยั่งยืนนี้แล้วหรือยัง? EggWhiteDesign เชิญคุณมาเข้าร่วมกิจกรรมความเป็นกลางทางคาร์บอน! แสดงความคิดเห็น แบ่งปันความเรื่องราวของคุณ และมีส่วนร่วมกับบุคคลและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เราสามารถสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่ออนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คอยติดตามการอัปเดตและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในเหตุการณ์คาร์บอนเป็นกลาง ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียและเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนและเส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

มาปูทางสู่โลกที่ยั่งยืนและกลมกลืนไปด้วยกัน! 🌎🥚💚

EggWhiteDesign #CarbonNeutralityEvent #Sustainability Matters #BCGHeroes #LowCarbonProduction #SustainableFuture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *